Joomla шаблоны бесплатно http://www.joomla3x.ru

Вітаємо Вас!

ЦІЛІ ТА СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ

“Інтелігенція і влада” серії “Історія” – всеукраінський рецензований наукометричний фаховий збірник, заснований Одеським національним політехнічним університетом у 2002 році. 

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції.

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

ІНДЕКСУВАННЯ/РЕФЕРУВАННЯ

Збірник індексується зарубіжними наукометричними базами даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), вільна пошукова система «Google Scholar», бібіліографічна база даних Slavic Humanities Index (Чеська Республіка). Збірник також представлено в національних базах і бібліотеках: Загальнодержавний репозитарій «Наукова періодика України», загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

Департаментом атестації кадрів України “Інтелігенція і влада” включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (історичні науки).

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія збірника «Інтелігенція і влада» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Гончарук Г. І.

 

Вип. 40 (2019)

Обгортка

Титульна сторінка

Зміст

 

Вип. 40

2019

 С. 11 - 16 

 

 Скачати 

Гончарук Г. I.
Народний рух України на сторiнках наукового збiрника "Iнтелiгенцiя i влада" 

Гончарук Григорiй Iванович, доктор іст. наук, проф.

Вип. 40

2019

 С. 16 - 20

 

 Скачати 

Деревiнський В. Ф.
Фiнансове забезпечення народного руху України у 1992 - 1999 рр.

Деревiнський Василь Федорович, доктор іст. наук, проф.

Вип. 40

2019

 С. 21 - 27 

 

 

 Скачати 

Краснянська Н. Д.
Внесок руху шiстдесятникiв у розвиток української культури у другiй половинi 50-60-х роках

Краснянська Наталя Дмитрiвна, ст. викладач

Вип. 40

2019

 С. 27 - 36 

 

 Скачати 

Овсiєнко С. Л., Мардаренко О. В.
До питання про участь народного руху України у виборчiй кампанiї до мiсцевих рад у жовтнi 2015 року 

Овсiєнко Станiслав Леонiдович, канд. іст. наук, доц.

Мардаренко Олена Вiкторiвна, канд. іст. наук, доц.

 

Вип. 40

2018

 С. 36 - 48 

 

 Скачати 

Шановська О. А.
Одеська "компартiйна" передiсторiя народного руху України

Шановська Олена Андрiївнаканд. іст. наук, доц.

 

 

Вип. 40

2019

 С. 48 - 53 

 

 Скачати 

Шипотiлова О. П.
Становлення народного руху України на Одещинi (кiн. 1980-х. - поч. 1990-х. рр.): iсторiографiя проблеми

Шипотiлова Олена Павлiвна, канд. іст. наук, ст. викл.

Вип. 40

2019

 С. 53 - 57 

 

 Скачати 

Яковлєв I. В.
Iван Драч - батько народного руху України

Яковлєв Iгор Васильович, канд. іст. наук, ст. викл.

 

Вип. 40

2019

 С. 58 - 63 

 

 Скачати 

Вiтряк М. М.
Позицiя Л. Д. Кучми щодо православної церкви України

Вiтряк Максим Миколайович, аспірант 

Вип. 40

2019

 С. 64 - 70 

 

 Скачати 

Демедюк Ю. Г.
Особливостi державно-церковних взаємин на пiвднi України у 1991-201 рр.

    Демедюк Юрiй Григорович, керiвник експертної групи

Вип. 40

2019

 С. 70 - 76 

 

 Скачати 

Домандовський А. М., Олешко Н. П.
Першi автомобiлi та автомобiльнi дорожньо-транспортнi пригоди у Харковi на початку ХХ ст. (за матерiалами мiсцевої преси

Домандовський Андрiй Миколайович, канд. іст. наук, доц.

Олешко Наталя Петрiвнаканд. іст. наук, доц.

Вип. 40

2019

 С. 76 - 80 

 

 Скачати 

Дрогобицька О. Я.
Участь сiльського духовенства у передвиборчiй боротьбi у галицькому селi (кiнець XIX - 30-тi рр. ХХ ст.) 

Дрогобицька Оксана Ярославiвна, канд. іст. наук, доц.

Вип. 40

2019

 С. 80 - 84 

 

 Скачати 

Дрогобицький I. I., Романiв Р. Є.
Формування iдеї нацiонального вiйська як складового елементу концепцiї опору у стратегiї державостворення представникiв ОУН (1943 друга половина 1940-х рр. ХХ ст.)

Дрогобицький Iгор Iванович, канд. іст. наук, викладач

Романiв Роман Євгенович,майор ЗСУ

Вип. 40

2019

 С. 85 - 89 

 

 Скачати 

Ложешник А. С., Ложешник О. С.
Участь старшини пiвденноукраїнських iррегулярних вiйськ у бендерськiй кампанiї 1789 р.

Ложешник Алiса Сергiївна, канд. іст. наук, бiблiотекар

Ложешник Олександр Сергiович, магiстр

Вип. 40

2019

 С. 90 - 94 

 

 Скачати 

Слободянюк О. Р., Глушкова Н. М.
Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в України 

Слободянюк Олена Ростiславiвна, ст. викл.

Глушкова Наталя Михайлiвна, ст. викл. 

Вип. 40

2019

 С. 94 - 99 

 

 Скачати 

Федорова А. I.
Вiдкриття старообрядцями України навчальних закладiв (за матерiалами ж. "Церковь", 1908-1910 рр.)

Федорова Алла Iванiвнаканд. іст. наук, доцент

Вип. 40

2019

 С. 99 - 105

 

 Скачати 

Цубенко В. Л.
Чисельнiсть i правове становище кантонiстiв вiйськових поселень кавалерiї в Українi (1817-1857)

Цубенко Валерiя Леонiдiвна, доц. іст. наук, проф.

Вип. 39

2018

 С. 99 - 105 

 

 Скачати 

Чiстякова I. М., Кривдiна I. Б., Букач В. М.
Студентськi омбусмени в Українi та США: порiвняльний аналiз

Чiстякова Iрина Миколаївна, канд. ф. наук, доц.

Кривдiна Iнна Борисiвна, канд. іст. наук, доц.

Букач Валерiй Михайлович, канд. іст. наук, приват-професор

Вип. 40

2019

 С. 111 - 119

 

 Скачати 

Чума Б. П.
Iспанцi в Одесi в першiй половинi XIX столiття

Чума Богдан Петрович, канд. іст. наук, доц.

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада