Joomla шаблоны бесплатно http://www.joomla3x.ru

Вітаємо Вас!

ЦІЛІ ТА СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ

“Інтелігенція і влада” серії “Історія” – всеукраінський рецензований наукометричний фаховий збірник, заснований Одеським національним політехнічним університетом у 2002 році. 

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції.

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

ІНДЕКСУВАННЯ/РЕФЕРУВАННЯ

Збірник індексується зарубіжними наукометричними базами даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), вільна пошукова система «Google Scholar», бібіліографічна база даних Slavic Humanities Index (Чеська Республіка). Збірник також представлено в національних базах і бібліотеках: Загальнодержавний репозитарій «Наукова періодика України», загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

Департаментом атестації кадрів України “Інтелігенція і влада” включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (історичні науки).

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія збірника «Інтелігенція і влада» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Гончарук Г. І.

 

Вип. 38 (2018)

Обгортка

Титульна сторінка

Зміст

 

Вип. 38

2018

 С. 19 - 31 

 

 Скачати 

Гончарук Г. І.
Одеський національний політехнічний університет. Історіографія

Гончарук Григорій Іванович, д. і. н., проф.

Вип. 38

2018

 С. 32 - 46 

 

 Скачати 

Іваніченко Л. М.
Передерій Іван Якович — п’ятий керівник Одеського індустріального інституту. Сторінки життя (1897 – 1972)

Іваніченко Лілія Михайлівна, к. і. н., доц.

Вип. 38

2018

 С. 46 - 54 

 

 

 Скачати 

Мельник О. В.
Відкриття Одеського політехнічного інституту та освітня ситуація в Одесі у 1918 році

Мельник Олег Віталійович, канд. іст. наук, доц. 

Вип. 38

2018

 С. 54 - 63 

 

 Скачати 

Музичко О. Є.
Представники історичної науки біля витоків Одеського політехнічного університету

Музичко Олександр Євгенович, канд. іст. наук, доц.

Вип. 38

2018

 С. 64 - 77 

 

 Скачати 

Федорова А. І., Федоров А. В.
Одеський політех в роки окупації (1941–1944 рр.)

Федорова Алла Іванівна, канд. іст. наук, доц.,

Федоров Артем В’ячеславович, студент

 

Вип. 38

2018

 С. 78 - 86 

 

 Скачати 

Яковлєв І. В.
Іван Федорович Драч та Одеський національний політехнічний університет

Яковлєв Ігор Васильович, асистент

Вип. 38

2018

 С. 87 - 95 

 

 Скачати 

Нікічук В. С.
Розвиток історичної географії як академічної дисципліни в Новоросійському університеті

Нікічук Вікторія Сергіївна, магістр 

Вип. 38

2018

 С. 96 - 108 

 

 Скачати 

Пивоваренко О. А.
Доброчинна діяльність вегетаріанських товариств на українських землях на початку ХХ ст

Пивоваренко Олена Андріївна, канд. іст. наук, доц. 

Вип. 38

2018

 С. 108 - 119 

 

 Скачати 

Федорова А. І.
Ізмаїльське старообрядницьке училище та доля його перших вчителів

    Федорова Алла Іванівна, канд. іст. наук, доц.

Вип. 38

2018

 С. 120 - 129 

 

 Скачати 

Білик Я. О.
Комуністична партія як головна перешкода на шляху демократії (1989–1992 рр.)

Білик Ярослав Олегович, аспірант

Вип. 38

2018

 С. 130 - 154 

 

 Скачати 

Калініченко О. О.
Довготривала бойова служба ПЧ К-42 в умовах тропіків у контексті естафети поколінь мореплавців українського походження

Калініченко Олександр Олександрович, капітан, асп. 

Вип. 38

2018

 С. 155 - 170 

 

 Скачати 

Маслюк О. Г.
Становлення органів управління театральним мистецтвом в Українській РСР в 1936–1945 рр.

Маслюк Олександр Григорович, аспірант

Вип. 38

2018

 С. 170 - 182 

 

 Скачати 

Потіха О. Б.
Консолідація українських політичних сил в рамках Всеукраїнського національного конгресу (1933–1935)

Потіха Оксана Богданівна, канд. іст. наук, старший викладач

Вип. 38

2018

 С. 183 - 200 

 

 Скачати 

Цубенко В. Л.
V Міжнародна науково-практична конференція «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» — продовження нової традиції

Цубенко Валерія Леонідівна, д-р іст. наук, проф. 

Вип. 38

2018

 С. 201 - 213 

 

 Скачати 

Весельська Н. В.
Видання «Źródła dziejowe» в українській історіографії

 Весельська Ніна Володимирівна, аспірант 

Вип. 38

2018

 С. 214 - 230 

 

 Скачати 

Гончарук Т. Г., Герасименко В. В., Жиленкова I. М.
Ініціативи міського голови Одеси П. О. Зеленого на сторінках «Известий Одесской городской думы» (1898–1905)

Гончарук Тарас Григорович, д-р іст. наук, проф.

Герасименко Вікторія Вікторівна, магістр

Жиленкова Ірина Миколаївна, д-р іст. наук, проф.

Вип. 38

2018

 С. 230 - 248 

 

 Скачати 

Довбня О. А.
Каральні заходи радянської держави проти селян України (1928–1939 рр.): історіографічний аспект

Довбня Ольга Анатоліївна, канд. іст. наук, доц.

Вип. 38

2018

 С. 248 - 273 

 

 Скачати 

Шишко О. Г.
Жертви політичного терору в Одесі у 1919 р.: джерелознавчий аспект

Шишко Олександр Григорович, канд. іст. наук, доц.

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада