Joomla шаблоны бесплатно http://www.joomla3x.ru

Вітаємо Вас!

ЦІЛІ ТА СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ

“Інтелігенція і влада” серії “Історія” – всеукраінський рецензований наукометричний фаховий збірник, заснований Одеським національним політехнічним університетом у 2002 році. 

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції.

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

ІНДЕКСУВАННЯ/РЕФЕРУВАННЯ

Збірник індексується зарубіжними наукометричними базами даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), вільна пошукова система «Google Scholar», бібіліографічна база даних Slavic Humanities Index (Чеська Республіка). Збірник також представлено в національних базах і бібліотеках: Загальнодержавний репозитарій «Наукова періодика України», загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

Департаментом атестації кадрів України “Інтелігенція і влада” включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (історичні науки).

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія збірника «Інтелігенція і влада» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Гончарук Г. І.

 

Вип. 37 (2017)

Обгортка

Титульна сторінка

Зміст

 

Вип. 37

2017

 С. 21 - 30 

 

 Скачати 

Білобровець О. М.
Становище польських біженців-інтелігентів в Україні в роки Першої світової війни

Білобровець
Ольга Матвіївна, к.і.н., доц.

Вип. 37

2017

 С. 31 - 40 

 

 Скачати 

Білик Я. О.
До питання про перший етап створення багатопартійності в Україні (1989–1990 рр.)

Білик Ярослав Олегович, асп.

Вип. 37

2017

 С. 40 - 60 

 

 

 Скачати 

Довбня О. А.
Політичні репресії проти інтелігенції в УСРР у 1920-ті рр. у сучасній вітчизняній історіографії: регіональні особливості

Довбня Ольга Анатоліївна,   к.і.н., доц. 

Вип. 37

2017

 С. 61 - 84 

 

 Скачати 

Калініченко О. О.
Радіаційна катастрофа атомної субмарини К-431 — предтеча Чорнобиля!

Калініченко Олександр Олександрович,   асп.

Вип. 37

2017

 С. 85 - 97 

 

 Скачати 

Кічьова М. Є.
Бандитська Одеса в період Української революції 1917–1921 рр.

Кічьова Марія Євгенівна,  студ. 

Вип. 37

2017

 С. 98 - 107 

 

 Скачати 

Корнієнко К. В.
Використання критичного мислення при вивченні історії у вищій школі: питання теорії і практики

Корнієнко Катерина Володимирівна,   к.і.н., доц. 

Вип. 37

2017

 С. 107 - 123 

 

 Скачати 

Нефьодов Д. В.
Дослідження повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.): становлення україноцентричної теоретико-концептуальної моделі проблеми

Нефьодов Дмитро Валерійович, к.і.н., доц. 

Вип. 37

2017

 С. 123 - 137 

 

 Скачати 

Чістякова І. М., Кривдіна І. Б.
Непримиримость советской идеологии с украинской национальной идеей в исторической науке УССР в течение 60-х — 70-х гг. ХХ в.

Чістякова Ірина Миколаївна, к.ф.н, доц. 

Кривдіна Інна Борисівна, к.і.н, доц. 

Вип. 37

2017

 С. 138 - 154 

 

 Скачати 

Шишко О. Г.
Індивідуальний терор в Одесі у липні 1920 р.

    Шишко Олександр Григорович, к.і.н., доц.  

Вип. 37

2017

 С. 155 - 166 

 

 Скачати 

Бараненко С. М.
Регіональний вимір історіографії дворянства в сучасній українській історичній науці початку XXI ст.

Бараненко Світлана Михайлівна, асп.

Вип. 37

2017

 С. 167 - 175 

 

 Скачати 

Вітряк М. М.
Праці Л. Д. Кучми як джерело для вивчення історії України

Шологон
Вітряк Максим Миколайович, асп.
 

Вип. 37

2017

 С. 175 - 185 

 

 Скачати 

Ломако Л. І.
Педагогічні інститути в системі університетської освіти ХІХ ст. в українських землях: дореволюційна історіографія проблеми

Ломако Людмила Іллівна,   к.п.н., доц.

Вип. 37

2017

 С. 186 - 195 

 

 Скачати 

Хромов А. В.
Документи Державного архіву Одеської області до біографії одеського поліцмейстера Василя Федоровича Гельмерсена

Хромов Анатолій Володимирович,    к.і.н. 

Вип. 37

2017

 С. 196 - 204 

 

 Скачати 

Лізавенко Г. І.
Внесок Мирона Осиповича Гросмана в розвиток Одеської кіностудії

Лізавенко Ганна Ігорівна,   асп. 

Вип. 37

2017

 С. 205 - 217 

 

 Скачати 

Шановська О. А.
Науковий центр із вивчення історії Народного Руху України

 Шановська Олена Андріївна,    к.і.н., доц. 

Вип. 37

2017

 С. 218 - 230 

 

 Скачати 

Яковлєв І. В.
Співпраця І. Драча з президентами України

Яковлєв Ігор Васильович, асп. 

Вип. 37

2017

 С. 231 - 235 

 

 Скачати 

Кривдіна І. Б.
Рецензія на книгу Г. І. Гончарука та Л. М. Іваніченко «Ректор від Бога» (Видавництво «Астропринт», 2017 рік)

Кривдіна Інна Борисівна, к.і.н., доц.

Вип. 37

2017

 С. 236 - 239 

 

 Скачати 

Кучерук М.С.
Людина як ціла епоха. Рец. на кн.: Гончарук Г., Іваніченко Л. Ректор від Бога. — Одеса : Астропринт, 2017. — 176 с.

Кучерук Марина Сергіївна,  к.і.н., доц.

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 39 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 20 жовтня 2018 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада