Joomla шаблоны бесплатно http://www.joomla3x.ru

Вітаємо Вас!

ЦІЛІ ТА СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ

“Інтелігенція і влада” серії “Історія” – всеукраінський рецензовуваний науковометричний фаховий збірник, заснований Одеським національним політехнічним університетом у 2002 році. 

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції.

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

ІНДЕКСУВАННЯ/РЕФЕРУВАННЯ

Збірник індексується зарубіжними наукометричними базами даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Міжнародна наукометрична база «Google Scholar». Збірник також представлено в національних базах і бібліотеках: Загальнодержавний репозитарій «Наукова періодика України», загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

Департаментом атестації кадрів України “Інтелігенція і влада”включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (історичні науки).

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія збірника «Інтелігенція і влада» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Гончарук Г. І.

Вып. 35 (2016)

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 35

2016

 С. 19 - 32 

 

 Завантажити 

Березовська В.В.
Монархічні організації Бесарабії (1905-1917 рр.)

Березовська
Вікторія Вікторівна,
к.і.н., доц.

Вип. 35

2016

 С. 33 - 61 

 

 Завантажити 

Сусоров В.Д.
Шляхи подолання ідейно-політичної кризи ПСР і неонародницьких організацій України після 1905-1907 рр.

Сусоров
Віктор Дмитрович,
д.і.н., проф.

Вип. 35

2016

 С. 62 - 79 

 

 Завантажити 

Візітів Ю. М.
Прояви національно-культурного життя молдавської діаспори України в роки незалежності

Візітів
Юлія Миколаївна,
к.і.н., доц.

Вип. 35

2016

 С. 79 - 89 

 

 Завантажити 

Герасимов Т. Ю.
"Хлібне питання" в містах Правобережної України доби Першої світової війни (1914-1917 рр.)

Герасимов
Тимофій Юрійович,
к.і.н, докторант

Вип. 35

2016

 С. 90 - 102 

 

 Завантажити 

Кіндрачук Н. М.
Викорінення національного елементу з життя українського етнічного середовища внаслідок русифікації культурно-освітнього простору УРСР: перша половина 60-х рр. ХХ ст.

Кіндрачук
Надія Мирославівна,
к.і.н, доц.

Вип. 35

2016

 С. 103 - 115 

 

 Завантажити 

Кобельський Д.В.
Девіантна поведінка вояків червоного козацтва: 1918-1921 рр.

Кобельський
Володимир Дмитрович,
асп.

Вип. 35

2016

 С. 116 - 125 

 

 Завантажити 

Кучерук М.С.
Україна, 1991-2014: суспільні потрясіння як складова безперервного процесу

Кучерук
Марина Сергіївна,
к.і.н., доц.

Вип. 35

2016

 С. 126 - 135 

 

 Завантажити 

Мельник О.В.
Сучасна Україна та Польща, як зразок для дослідження міфологічної ідеології (2014-2016 рр.), або "історичні копанки" у відносинах України та Польщі

Мельник
Олег Віталійович,
к.і.н., доц.

Вип. 35

2016

 С. 136 - 149 

 

 Завантажити 

Чістякова І.М., Кривдина І.Б.
Інститут омбудсмена в Україні: історико-правовий аспект

Чістякова
Ірина Миколаївна,
к.ф.н., доц.,


Кривдіна
Інна Борисівна,
к.і.н., доц.

Вип. 35

2016

 С. 150 - 162 

 

 Завантажити 

Іваніченко Л.М.
Фабрично-заводська промисловість Одеси у 1900-1914 рр.

Іваніченко
Лілія Михайлівна,
к.і.н., доц.

Вип. 35

2016

 С. 162 - 173 

 

 Завантажити 

Федорова А.І.
Перші згадки терміну Україна: історіографічний аспект

Федорова
Алла Іванівна,
к.і.н., доц.

Вип. 35

2016

 С. 173 - 188 

 

 Завантажити 

Цубенко В.Л.
"Південь України у вітчизняній та європейській історії" - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю незалежності України

Цубенко
Валерія Леонідівна,
д.і.н., проф.
 

Вип. 35

2016

 С. 189 - 201 

 

 Завантажити 

Гончарук Г.І.
Про РУХ і його батька

Гончарук
Григорій Іванович,
д.і.н, проф.

Вип. 35

2016

 С. 202 - 212 

 

 Завантажити 

Грушицька І.Б., Сухотеріна Л.І.
З історії Одеської школи наукової фотографії: М.Л. Кац (1906-1990)

Грушицька
Ірина Борисівна,
к.і.н., ст. викл.,

Сухотеріна Любов Іванівна д.і.н., проф.

Вип. 35

2016

 С. 212 - 220 

 

 Завантажити 

Корнієнко К. В.
Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності

Корнієнко
Катерина Володимирівна,
к.і.н., доц.

Вип. 35

2016

 С. 220 - 232 

 

 Завантажити 

Шановська О.А.
Велика місія Михайла Гориня

Шановська
Олена Анатоліївна,
к.і.н, доц.
 

Вип. 35

2016

 С. 232 - 241 

 

 Завантажити 

Яковлєв І.В.
Становлення постаті І.Ф. Драча в період десталінізації

Яковлєв
Ігор Васильович,
асп.

 


  

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 37 номера збірника.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада