Joomla шаблоны бесплатно http://www.joomla3x.ru

Вітаємо Вас!

ЦІЛІ ТА СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ

“Інтелігенція і влада” серії “Історія” – всеукраінський рецензовуваний науковометричний фаховий збірник, заснований Одеським національним політехнічним університетом у 2002 році. 

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції.

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

ІНДЕКСУВАННЯ/РЕФЕРУВАННЯ

Збірник індексується зарубіжними наукометричними базами даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Міжнародна наукометрична база «Google Scholar». Збірник також представлено в національних базах і бібліотеках: Загальнодержавний репозитарій «Наукова періодика України», загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

Департаментом атестації кадрів України “Інтелігенція і влада”включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (історичні науки).

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія збірника «Інтелігенція і влада» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Гончарук Г. І.

Вып. 34 (2016)

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 34

2016

 С. 22 - 31 

 

 Завантажити 

СМОЛЯК П.О.
Поєднання народних та християнських традицій у святі Миколая на Тернопільщині

Смоляк
Павло Олегович, к.і.н., доц.

Вип. 34

2016

 С. 32 - 49 

 

 Завантажити 

ІВАНІЧЕНКО Л.М.
Економічне становище фабрик та заводів Одеси другої половини ХІХ ст. у галузях харчової промисловості

Іваніченко
Лілія Михайлівна, к.і.н.,доц.

Вип. 34

2016

 С. 49 - 59 

 

 

 Завантажити 

СИНЯВСЬКА О.О.
Становлення освітянських традицій в Одесі в період герцога А. Е. Рішельє

Синявська Олена Олександрівна,   к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 59 - 71 

 

 Завантажити 

ТОКАЛЕНКО П.О.
Цензурна політика царизму в роки Першої російської революції

Токаленко    Павло Олександрович,   асп.

Вип. 34

2016

 С. 72 - 87 

 

 Завантажити 

ФЕДОРОВА А.І.
Одеські купці-старообрядцi (кінець ХІХ-ХХ ст.)

Федорова
Алла
Iванівна,  к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 88 - 100 

 

 Завантажити 

АВТУШЕНКО І.Б.
Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (1991–2011 рр.)

Автушенко  Ірина Борисівна,   к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 100 - 110 

 

 Завантажити 

КОРНІЄНКО К.В.
Роль одеської інтелігенції у формуванні національної свідомості громадян напередодні прийняття незалежності України (на матеріалах місцевої преси)

Корнієнко
Катерина Володимирівна, к.і.н., доц.
 

Вип. 34

2016

 С. 111 - 122 

 

 Завантажити 

КІНДРАЧУК Н.М.
Непримиренність радянської ідеології з українською національною ідеєю в історичній науці УРСР протягом 60-х — 70-х рр. ХХ ст.

Кіндрачук
Надія Мирославівна, к.і.н, доц.
 

Вип. 34

2016

 С. 123 - 136 

 

 Завантажити 

КІР`ЯНОВА О.Л.
Формування основ національного шкільництва педагогами в період українізації (1920-ті — 1930-ті рр.): сучасна вітчизняна історіографія

    Кір`янова     Олена Леонідівна, к.і.н., доц.  

Вип. 34

2016

 С. 136 - 153 

 

 Завантажити 

ПАЛИНЧАК-КУТУЗОВА В.В.
Ідеологія в музеї: минуле, сучасне, майбутнє (на прикладі Закарпатського краєзнавчого музею) Частина І. Музей як зброя радянської пропаганди (1945–1989 рр.)

Палинчак-Кутузова Василина Василівна, асп.

Вип. 34

2016

 С. 154 - 165 

 

 Завантажити 

ШОЛОГОН Л.І.
Національно-культурний рух українців Галичини 1848–1914 рр.: класифікація джерельного комплексу

Шологон
Лілія Іванівна,к.і.н., доц.
 

Вип. 34

2016

 С. 166 - 175 

 

 Завантажити 

ВОДОТИКА С.Г., СЕВЕНОК Л.А.
Доля провінційного історика за радянської влади: херсонський професор Михайло Давидов

Водотика
Сергій Григорович, д.і.н., проф.

 

Савенко
Людмила Андріївна,   к.і.н., доц.

Вип. 34

2016

 С. 176 - 185 

 

 Завантажити 

ГОЛОВА В.В.
Експертна діяльність професора хімічної технології О. П. Лідова

Голова Валентина Вікторвна,    асп. 

Вип. 34

2016

 С. 185 - 194 

 

 Завантажити 

МИСЕЧКО А.І.
В. В. Ковальов як художник і громадський діяч. Його спогади про Т. Г. Шевченка (до 150-річчя від перенесення домовини Т. Г. Шевченка в Україну)

Мисечко Анатолій Іванович,   к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 194 - 206 

 

 Завантажити 

ПЄЛЄВІН Є.Ю.
Аналіз наукового доробку академіка В. І. Тимофієнка у контексті становлення історико-культурної парадигми незалежної України (2003–2007 рр.)

 Пєлєвін      Євген   Юрійович,    асп. 

Вип. 34

2016

 С. 207 - 223 

 

 Завантажити 

ТАРАСЕНКО В.О.
Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира)

Тарасенко  Ольга Олексіївна, к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 223 - 237 

 

 Завантажити 

ХРОМОВ А.В.
Микола Гаврилович Дембровський — одеський поліцмейстер (1807–1810 рр.): біографія, кар’єра, родина

Хромов  Анатолій Володимирович, к.і.н., викл.

Вип. 34

2016

 С. 237 - 244 

 

 Завантажити 

ЯКОВЛЄВ І.В.
Боротьба І. Ф. Драча за незалежність України

Яковлєв Ігор  Васильович, асп.

Вип. 34

2016

 С. 245 - 249 

 

 Завантажити 

САЄНКО В.П.
Фрагмент української історії у форматі однієї долі

Саєнко Валентина Павлівна,  к.ф.н., доц.

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

Шановні колеги!

У 2017 році Україна святкує визначну подію - 100-ті роковини створення Центральної Ради та проголошення на увесь світ української  державності. Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 36 номера збірника на честь визначних та буремних подій 1917 р. 

Матеріали статей приймаються до 25 лютого 2017 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада