Joomla шаблоны бесплатно http://www.joomla3x.ru

Вітаємо Вас!

ЦІЛІ ТА СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ

“Інтелігенція і влада” серії “Історія” – всеукраінський рецензовуваний науковометричний фаховий збірник, заснований Одеським національним політехнічним університетом у 2002 році. 

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції.

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

ІНДЕКСУВАННЯ/РЕФЕРУВАННЯ

Збірник індексується зарубіжними наукометричними базами даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Міжнародна наукометрична база «Google Scholar». Збірник також представлено в національних базах і бібліотеках: Загальнодержавний репозитарій «Наукова періодика України», загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

Департаментом атестації кадрів України “Інтелігенція і влада”включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (історичні науки).

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія збірника «Інтелігенція і влада» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Гончарук Г. І.

Вып. 36 (2017)

 

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

 

Вип. 36

2017

 С. 22 - 35 

 

 Завантажити 

Гаврилюк О.Н., Гуцалюк І.О.
Функціонування місцевих адміністрацій Волині у 1917-1921 рр.

Гаврилюк
Олександр Никифорович,
к.і.н., доц.


Гуцалюк
Інна Олександрівна

Вип. 36

2017

 С. 36 - 63 

 

 Завантажити 

Гончарук Г.І., Іваніченко Л.М.
Українська революція 1917-1921 рр. на сторінках збірника "Інтелігенція і влада"

Гончарук
Григорій Іванович,
д.і.н., проф.


Іваніченко
Лілія Михайлівна
к.і.н., доц.

Вип. 36

2017

 С. 64 - 77 

 

 Завантажити 

Шишко О.Г.
Ще раз про аграрну політику РСДРП(б) - РКП(б)

Шишко
Олександр Григорович,
к.і.н., доц.

Вип. 36

2017

 С. 78 - 90 

 

 Завантажити 

Гончарук Т.Г, Сорокіна К.І.
В.І. Білий - людина, котра 1860 р. виголосила тост за українську одеську громаду

Гончарук
Тарас Григорович,
д.і.н, проф.


Сорокіна
Ксенія Ігорівна
магістр

Вип. 36

2017

 С. 91 - 103 

 

 Завантажити 

Мельник О.В.
Одеські вищі жіночі курси: спеціалізація та навчальний процес (1910-1917 рр.)

Мельник
Олег Віталійович,
к.і.н, доц.

Вип. 36

2017

 С. 103 - 121 

 

 Завантажити 

Миколенко О.В.
Діяльність С. Стамболова у політиці пам'яті болгарських партій (1895-1899 рр.)

Миколенко
Дмитро Валерійович,
к.і.н., доц.

Вип. 36

2017

 С. 122 - 134 

 

 Завантажити 

Автушенко І.Б.
Пенсійне забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової служби у період формування та будівництва збройних сил України (1991-2000 рр.)

Автушенко
Ірина Борисівна,
к.і.н., доц.

Вип. 36

2017

 С. 135 - 146 

 Завантажити 

Бонь О.І.
Гуманітарна інтелігенція Радянської України 1920-х років: історіографія поняття

Бонь
Олександр Іванович,
к.і.н., доц.

Вип. 36

2017

 С. 147 - 158 

 

 Завантажити 

Осипенко О.В.
Унормування румунською окупаційною адміністрацією споживання продуктів харчування сільским населенням Трансністрії (1914-1944 рр.)

Осипенко
Олександр Валентинович,
асистент

Вип. 36

2017

 С. 158 - 170 

 

 Завантажити 

Палинчак-Кутузова В.В.
Ідеологія в музеї: минуле, сучасне, майбутнє (на прикладі Закапатського краєзнавчого музею). Частина ІІ. Музей у дзеркалі патріотизму (з 1989 р. по сьогодні)

Палинчак-Кутузова
Василина Василівна,
аспірант

Вип. 36

2017

 С. 171 - 186 

 

 Завантажити 

Рубан В.В.
Свавілля комуністичної диктатури в ракурсі голодомору українського народу в 1932-1933 рр.

Рубан
Володимир В'ячеславович,
здобувач

Вип. 36

2017

 С. 186 - 199 

 Завантажити 

Савченко В.А.
Емігрантска російськомовна та україномовна анархіська преса 20-х рр. ХХ ст.

Савченко
Віктор Анатолійович,
к.і.н., доц.
 

Вип. 36

2017

 С. 200 - 224 

 

 Завантажити 

Туранли Ф.Г.
Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких козаків

Туранли
Фергад Гардашкан оглу,
к.і.н, доц.

Вип. 36

2017

 С. 225 - 235 

 

 Завантажити 

Амеліна О.С.
проблематика козацького здобничества в науковій спадщині Я. Дашкевича

Амеліна
Оксана Сергіївна,
магістр

Вип. 36

2017

 С. 235 - 245 

 

 Завантажити 

Вітряк М.М.
"Україна-не Росія": актуальність книги Л. Кучми для сучасного українського суспільства

Вітряк
Максим миколайович,
аспірант

Вип. 36

2017

 С. 245 - 255 

 

 Завантажити 

Олійник Г.О.
Про типологічні ознаки намистин (огляд вітчизняної історіографії)

Олійник
Ганна Олександрівна,
аспірантка
 

Вип. 36

2017

 С. 256 - 270 

 

 Завантажити 

Федорова А.І.
Реакція на смерть М.С. Грушевського за інформацією газети "Діло" (листопад-грудень 1934 р.)

Федорова
Алла Іванівна,
к.і.н., доц.

Вип. 36

2017

 С. 271 - 280 

 

 Завантажити 

Шитюк М.М.
Книг про автора (до 80-річчя професора Григорія Гончарука)

Шитюк
Микола Миколайович,
д.і.н., проф.

Вип. 36

2017

 С. 280 - 288 

 Завантажити 

Яковлєв І.В.
І.Ф. Драч і конгрес української інтелігенції

Яковлєв
Ігор Васильович,
аспірант

 


  

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 38 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 25 березня 2018 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада